STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 045/54 69 505, e-mail: stradet@stradet.sk
STRADET s.r.o.

Služby

 Ponuka služieb komplexného bezpečnostného servisu:

 
 • celoplošná fyzická ochrana objektov,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave.
 • ochrana prepravy majetku a osoby ,
 • osobná ochrana,
 • elektronické zabezpečenie a kamerové systémy, predaj, projekcia, montáž, záručný a pozáručný servis a revízie, 
 • zabezpečenie ochrany prepravy finančnej hotovosti,
 • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • vypracúvanie plánu ochrany
 
 
            Pre profesionálne fungovanie bezpečnostného servisu je jeho návrhová analýza, ktorá vychádza z odborných znalostí a skúseností zamestnancov našej spoločnosti.
 
Návrhová analýza obsahuje:
 
 • návrh systému vnútornej a vonkajšej ochrany objektu,
 • návrh kontrolnej činnosti pri príchode resp. odchode osôb vrátane evidencie,
 • návrh elektronického zabezpečenia objektov,
created © 2015 www.REMO.sk