STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 045/54 69 505, e-mail: stradet@stradet.sk
STRADET s.r.o.

Špecialista PO

Špecialista požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii, vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
  • konzultácie pri riešení komplikácií a problémov pri realizácií a návrhoch stavieb
  • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva
  • poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.)
Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP:
  • predaj samočinných zatváracích zariadení, požiarnych uzáverov
created © 2015 www.REMO.sk